FAQ

Waar en wanneer repeteert de Conceptband Brasschaat?

CoBra repeteert elke dinsdagavond van 20u tot 22u.

Repetitielokaal:
Zaal “Ons Middelheem” (grote zaal) Bredabaan 425 te Brasschaat

Enkel tussen half juli en half augustus is er geen repetitie.


Wie dirigeert het orkest?

De dirigent van de Conceptband Brasschaat is Johan Wouters. Johan heeft de vereniging mee opgestart in 2010, en is onze muzikale baken.  Hij leidt het orkest naar een mooi muzikaal niveau, met een hoge graad van afwerking.  Elk muzikant wordt gestimuleerd om mee muzikaal te groeien met de groep.


Moet je muziekschool gevolgd hebben om mee te kunnen spelen?

Het is niet verplicht, maar wij raden elke muzikant aan om een opleiding te volgen aan een muziekschool. Op deze manier heb je de beste muzikale basis. Bijna alle muzikanten van het harmonieorkest volg(d)en les aan één van de nabije academies.

Elke muzikant die in de middelbare graad (of hoger) zit,  (of gelijkwaardig door ervaring) kan vlot aansluiten bij onze groep. Je zal verbaasd zijn hoe snel je bij CoBra verder bijleert om te spelen in een orkest, en muziek te maken in plaats van noten te spelen.

Meer info over de Muziekacademie van Brasschaat: www.muziekacademiebrasschaat.be


Hoeveel bedraagt het lidgeld?

Als lid van de Conceptband Brasschaat vzw betaal je een jaarlijkse bijdrage van 50€, met een maximum van 100€ per gezin.  Met deze bijdrage kunnen we onze werking leefbaar houden en materiaal en partijen voorzien.  Ook een eventuele repetitiedag wordt door de vereniging bekostigd.

Daarenboven is elke muzikant verzekerd bij Vlamo voor ongevallen van en naar al onze aktiviteiten.

Nieuwe muzikanten die aansluiten betalen in het eerste lopende jaar geen bijdrage.


Hoeveel concerten speelt de Conceptband Brasschaat jaarlijks?

CoBra speelt jaarlijks een 2-tal concerten.

Elk jaar organiseren wij een “Conceptconcert”, wat ons visitekaartje is waar we een idee muzikaal uitwerken, en omkaderen met beeld, licht, klank, theater, woord en zo tot een unieke voorstelling maken.  Hiervan geven we tijdens 1 weekend (meestal in mei) een 3-tal voorstellingen voor meer dan 400 mensen.

Daarnaast spelen we ook een concert op verplaatsing, meestal in samenwerking met een andere vereniging of organisatie.  Zo hebben we concerten gegeven in Luxemburg, in Sint-Niklaas (asielcentrum), en in de parochiekerk.

CoBra engageert zich ook om deel te nemen aan lokale cultuurinitiatieven.

Verder mag je je nog verwachten aan een repetitiedag of -weekend, ter voorbereiding van ons conceptconcert en een occasioneel kleiner optreden.

Daarnaast zijn er ook een aantal niet-muzikale activiteiten, zoals onze zomerbar om het nieuwe werkjaar in te zetten en de algemene vergadering begin januari.


Is je vraag nog niet beantwoord?

Geen nood, stuur ons een berichtje via ons contactformulier.