Thank you for the music!

Allerliefste publiek,

Het is mooi geweest.. 14 jaar lang hebben we verrassende voorstellingen gemaakt, u verwonderd, laten genieten, muzikaal meegenomen op reis en nog zoveel meer.

Met de muzikantengroep hebben we besloten om op een hoogtepunt onze werking te stoppen. Enerzijds omdat we voelen dat we alles eruit hebben gehaald wat we met onze werking konden bereiken, anderzijds omdat de uitdagingen (muzikale bezetting en organisatie) niet toelaten om op dezelfde manier verder te werken.

Wij kijken met plezier en voldoening terug op de afgelopen 14 jaar, en onze muzikanten zoeken nieuwe oorden op om hun muzikale gading en ambities verder waar te maken. Alle muzikanten ter wereld spreken tenslotte – als enige – dezelfde taal, en delen dezelfde passie.

Tenslotte willen we u – beste publiek – bedanken, voor uw steun, applaus en onverdroten enthousiasme waarmee u ons de afgelopen jaren vooruit geduwd heeft! We gaan op deze “tribute” webstek binnenkort audio en video materiaal publiceren om nog wat te laten nagenieten.

Muzikale groeten!