Agenda

(Voorlopige) Agenda 2022

1 februari hebben we onze werking opnieuw mogen opstarten.  Eerstdaags voegen we hier onze concerten en initiatieven voor 2022 toe.

We starten alvast met een Algemene Vergadering voor onze leden, op dinsdagavond 1 maart 2022, 20u in zaal Ons Middelheem.

Voor meer informatie, stuur even een mailtje naar bestuur@cobravzw.be