Wij starten terug op vanaf 17 juni!

[Update 7 juni 2021]

Het orkest komt terug samen.. muziek wordt uitgedeeld, pupiters geplaatst.. De dirigent haalt z’n dirigeerstok boven, de muzikanten blazen het stof van hun instrument.

Weer die samen-klank, die harmonie, dat samen-spelen. Oh, wat hebben wij dat gemist. En oh, wat zijn we blij dat we onze werking terug opstarten!

Ook bij deze heropstart zullen onze repetities voorlopig nog wat anders verlopen als gewoonlijk. Alle muzikanten worden van de praktische afspraken en maatregelen op voorhand op de hoogte gebracht.

Wij hebben er zin in! Laat ons (opnieuw) klinken!